Cập nhật tiến độ xây dựng The Gold View tháng 5/2015

Hình chụp công trình dự án The Gold View ngày 18-05-2015 – tại 346 Bến Vân Đồn, Quận 4

anh-thuc-te-du-an-thegoldview-346-ben-van-don-quan-4
Bên ngoài dự án The Gold View

 

tien-do-thi-cong-nha-mau-the-goldview-03 tien-do-thi-cong-nha-mau-the-goldview-05 tien-do-thi-cong-nha-mau-the-gold-view-18-05-2015-01 tien-do-thi-cong-nha-mau-the-gold-view-18-05-2015-02 tien-do-thi-cong-nha-mau-the-gold-view-18-05-2015-03 tien-do-thi-cong-nha-mau-the-gold-view-18-05-2015-05 tien-do-thi-cong-nha-mau-the-gold-view-18-05-2015-07 tien-do-thi-cong-nha-mau-the-gold-view-18-05-2015-08 tien-do-thi-cong-nha-mau-the-goldview-da-xong-mong